Welkom

Op de website van Dokter Buysse Sophie, oogarts in Dadizele. U vindt hier alle informatie over mijn dokterspraktijk, de openingstijden van de praktijk, hoe een afspraak te maken, enz

Zoals opgelegd door de veiligheidsraad  blijft de praktijk open, maar onder strikte voorwaarden.

Graag vragen we u dan ook volgende regels in acht te nemen:

  • hou waar mogelijk afstand
  • respecteer het tijdstip van uw afspraak; kom niet te vroeg of te laat
  • kom liefst alleen, indien mogelijk
  • draag  een  mondmasker

Indien uw afspraak  niet kan doorgaan zal u daarvan op de hoogte gebracht worden

Vanzelfsprekend vragen we aan zieke mensen om thuis te blijven.

Binnen de praktijk worden natuurlijk de nodige voorzorgen genomen (voldoende tijd tussen twee patiënten zodat wachtrijen vermeden worden, goede hygiënemaatregelen, ...)

We rekenen op ieders verantwoordelijkheid en gezond verstand!

Bedankt om zo mee bij te dragen tot de gezondheid van ons allemaal!

Afspraak maken telefonisch

U kunt bellen om een afspraak te maken naar 056 50 30 56

Maak zelf uw afspraak online

Opgelet

Het is handig voor mij als u de reden van uw afspraak kort kan aangeven

Indien u uw afspraak niet kan nakomen, gelieve deze dan ook  zo snel als mogelijk te annuleren, zo geeft u iemand anders de kans om op dat moment te consulteren. Dit kan telefonisch of via de website (via uw emailadres en de ticketcode die ontving in de bevestigingsmail bij het maken van uw afspraak)

Bij het niet nakomen van een afspraak kan een schadeloosstelling aangerekend worden (art. 77 Code geneeskundige plichtenleer). Deze bedraagt 25€.

Voor dringende afspraken (vreemd voorwerp, sterk rood pijnlijk oog, plots zichtverlies, plots dubbel zien, plots alles vervormd zien, .....) dient u het secretariaat te contacteren. Er zal geprobeerd worden U, in de mate van het mogelijke, zo vlug mogelijk te helpen. Tijdens het weekend of in andere gevallen waar de dokter niet aanwezig is kan u zich wenden tot de oogarts van wacht op het nummer 057 334300 of contact opnemen met de spoedgevallendienst van het voor u dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Indien u met 2 personen komt, gelieve dan 2 opeenvolgende afspraken te maken.

Gelieve  uw identiteitskaart, een lijst van uw medicatie en uw bril mee te brengen.

Graag uw contactlenzen de dag van de consultatie  niet  dragen, maar  wel meebrengen

Betalen met bancontact is mogelijk

Derde betalersregeling is mogelijk bij  personen die daarvoor een  toestemming hebben

Voor praktische vragen (voorschriften, attesten, verslagen, operatieplanning, medicatieschema, …) kan u mij bereiken op oogartssophiebuysse@gmail.com. Dit mail adres  kan enkel daarvoor gebruikt  worden; NIET  om afspraken te maken of aan te vragen of andere redenen