De raadplegingen

Welkom op de website van Dokter Buysse Sophie, oogarts te Dadizele. U vindt hier alle informatie over mijn dokterspraktijk, de openingstijden van de praktijk, hoe een afspraak te maken, enz


Het is duidelijk dat we geconfronteerd worden met een crisissituatie door COVID 19 virus . De instructies van onze overheid kunnen dagelijks veranderen. Als we kijken naar het buitenland mogen we er van uitgaan dat er een periode van maanden van onzekerheid in de zorg komt , met sterk overbelaste ziekenhuizen. Het totaal ontbreken van de oogzorg of het beperken van oogzorg tot urgenties is dan ook niet verantwoord over dergelijke lange periode

In overleg met de beroepsvereniging blijft de praktijk dus open.
Vanzelfsprekend vragen we aan zieke mensen om thuis te blijven. Zeker voor kwetsbare  personen dienen afspraken , indien mogelijk , uitgesteld te worden.

Binnen de praktijk worden natuurlijk de nodige voorzorgen genomen (voldoende tijd tussen twee patienten zodat wachtrijen vermeden worden, goede hygienemaatregelen,... )

We rekenen op ieders verantwoordelijkheid en gezond verstand

Bedankt om zo mee bij te dragen tot de gezondheid van ons allemaal !Er zijn twee manieren om een afspraak te maken:


  • Gekend systeem: u belt om een afspraak te maken naar 056503056
  • Nieuw systeem: u maakt zelf een afspraak via de website (zie rechts boven)

Indien u uw afspraak  niet kan nakomen, gelieve deze dan ook  zo snel als mogelijk te annuleren, zo geeft u iemand anders de kans om op dat moment te consulteren. Dit kan telefonisch of via de website ( via uw mailadres en de ticketcode die ontving in de bevestigingsmail bij het maken van uw afspraak)


Bij het niet nakomen van een afspraak kan een schadeloosstelling aangerekend worden  (art 77Code geneeskundige plichtenleer) Deze bedraagt 25€.Voor dringende afspraken (vreemd voorwerp, sterk rood pijnlijk oog, plots zichtsverlies, plots dubbel zien, plots alles vervormd zien, .....) dient U het secretariaat te contacteren . Er zal gepoogd worden U ,in de mate van het mogelijke, zo vlug mogelijk te helpen. Tijdens het weekend of in andere gevallen waar de dokter niet aanwezig is kan U zich wenden tot de oogarts van wacht op het nummer 057 334300 of contact opnemen met de spoedgevallendienst van het voor U dichtsbijzijnde ziekenhuis.

Indien u met 2 personen komt, gelieve dan 2 opeenvolgende afspraken te maken.

Gelieve  uw identiteitskaart , een lijst van uw medicatie en uw bril mee te brengen

Betalen met bancontact is mogelijk

 

Bedankt!