verlof

Afwezig

de praktijk is gesloten van 12/06/23 tem 20/06/23

Afspraak maken telefonisch

U kunt bellen om een afspraak te maken naar 056 50 30 56

Maak zelf uw afspraak online

Opgelet

Het is handig voor mij als u de reden van uw afspraak kort kan aangeven

Indien u uw afspraak niet kan nakomen, gelieve deze dan ook  zo snel als mogelijk te annuleren, zo geeft u iemand anders de kans om op dat moment te consulteren. Dit kan telefonisch of via de website (via uw emailadres en de ticketcode die ontving in de bevestigingsmail bij het maken van uw afspraak)

Bij het niet nakomen van een afspraak kan een schadeloosstelling aangerekend worden (art. 77 Code geneeskundige plichtenleer). Deze bedraagt 25€.

Voor dringende afspraken (vreemd voorwerp, sterk rood pijnlijk oog, plots zichtverlies, plots dubbel zien, plots alles vervormd zien, .....) dient u het secretariaat te contacteren. Er zal geprobeerd worden U, in de mate van het mogelijke, zo vlug mogelijk te helpen. Indien er een technisch probleem zou zijn  met de telefoonlijn  kan U een mail sturen naar oogartssophiebuysse@gmail.com .We contacteren U dan zelf. Tijdens het weekend of in andere gevallen waar de dokter niet aanwezig is kan u zich wenden tot de oogarts van wacht op het nummer 057 334300 of contact opnemen met de spoedgevallendienst van het voor u dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Indien u met 2 personen komt, gelieve dan 2 opeenvolgende afspraken te maken.

Gelieve  uw identiteitskaart, een lijst van uw medicatie en uw bril mee te brengen.

Graag uw contactlenzen de dag van de consultatie  niet  dragen, maar  wel meebrengen

De dokter is geconventioneerd.

Betalen met bancontact is mogelijk

Derde betalersregeling  wordt standaard toegepast

Voor praktische vragen (voorschriften, attesten, verslagen, operatieplanning, medicatieschema, verplaatsen van een afspraak  …) kan u mij bereiken op oogartssophiebuysse@gmail.com.